آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

معاش ده‌ها هزار پولیس کشور پرداخت نشده است


مقامات حکومت وحدت ملی گفته‌اند که معاش حدود ۳۰ هزار پولیس کشور از چندین ماه بدین سو پرداخته نشده است.

روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده است که ایتلاف به رهبری ایالات متحده که معاشات نیروهای امنیتی را پرداخت می‌کند، از ترس این که مبادا معاشات پولیس به دست رهبران مفسد حکومت برسد، پرداخت معاش ده‌ها هزار پولیس را متوقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری دید، ایتلاف به رهبری ایالات متحده با فراهم آوری سالانه حدود چهار میلیارد دالر، بخش اعظم مصارف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را تهیه می‌کند.

به نوشته این روزنامه، این اقدام ایتلاف بین‌المللی در افغانستان به مثابه یک نوع تنبیه در برابر رهبری نیرو های امنیتی  است که در برابر اعمال شان حسابده نیستند و معاش سربازان خیالی را به دست می‌آورند.

مقامات ناتو ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین اقدامی رهبری نیروهای امنیتی را شوکه خواهد کرد و این اقدام آنان را وادار خواهد کرد تا به زودی فهرست همه افسران پولیس را در سراسر کشور، تهیه و هویت هر پولیس را توسط سیستم بایومتریک تایید کنند.

اما تصمیم ایتلاف بین المللی مبنی بر تاخیر معاشات، در عمل بیشتر افسران پولیس را متاثر کرده است که نیاز فوری به معاشات شان دارند.

اکثر افسران پولیس مربوط به طبقه فقیرند که صرف به خاطر معاش ماهوار معادل ۲۰۰ دالر امریکایی، زندگی شان را با خطر مواجه می‌کنند.

در این گزارش ذکر شده است که سال گذشته، حد اوسط روزانه ۲۸ افسر پولیس و سرباز اردو در کشور، کشته می‌شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا