آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

معمای طا-لبان پاکستان!

پاکستان از اگست ۲۰۲۱ با یک معضل ناشی از ظهور امارت اسلامی طا-لبان در افغانستان روبرو بوده است. همچنین تلاش‌های ضد تروریزم در این کشور کاهش یافته که پاکستان را در موقعیتی مشکل ساز و پیچیده قرار داده است.


دو سناریوی احتمالی وجود دارد. اولاً اگر وضعیت در افغانستان بهبود یابد و طا-لبان کنترول خود را در شهرهای اصلی تقویت کنند، گروه‌هایی مانند تحریک طا-لبان پاکستان جسورتر می‌شوند و حملات علیه دستگاه‌های اجرای قانون را در پاکستان تشدید می‌کنند.
دوم، اگر وضعیت در افغانستان بدتر شود و نیروهای محلی طا-لبان نتوانند کشور را به طور موثر کنترل کنند، عناصر ضد طا-لبان مانند داعش شاخه خراسان ممکن است در منطقه فعال‌تر شوند.
علاوه بر این، ممکن تحریک طا-لبان پاکستان برای نوعی تعدیل تاکتیکی با عناصر داعش شاخه خراسان آماده شود، یا ممکن است انتقال عناصر تحریک طا-لبان پاکستان یا سایر گروه‌های ستیزه جو به داعش شاخه خراسان صورت گیرد.
سوال بزرگ این است که پاکستان چگونه می‌تواند از این بُن‌بست خارج شود. یکی از اقدامات ممکن، کمک به حکومت کنونی طا-لبان از طریق تکنیک اقدامات ضد شبه نظامی ترکیبی است. این اقدامات باید امنیت مرزها را در امتداد خیبر پختونخوا و بلوچستان تضمین کند.
تحریک طا-لبان پاکستان در حال الگوبرداری از ستیزه جویی خود از الگوی مبارزه طا-لبان علیه نیروهای امریکایی است. زمان آن فرا رسیده است که رهبری اصلی این گروه‌های تروریستی مورد هدف قرار گیرند و ردیابی شوند تا اقدامات ضد تروریستی در منطقه تقویت شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا