آخرین اخبارافغانستانحکومت

نزدیک به ۱۰ میلیون دانش‌آموز داریم/ ۳۸ درصد دانش‌آموزان دختر هستند

وزارت معارف اعلام کرده است که در سال۱۳۹۹ بیشتر از ۷۰۰هزار شاگرد جدیدالشمول در مکتب‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور جذب شده که مجموع دانش‌آموزان به ۹.۷ میلیون می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری دید، رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف که کارکردها و دستاوردهای این وزارت را در سال مالی ۱۳۹۹ در برنامه حسابدهی دولت به ملت ارائه می‌کرد، گفت که مسوده‌ نهایی چارچوب نصاب تعلیمی جدید برای بهبود پروسه‌ انکشاف نصاب تعلیمی معارف انکشاف یافته است.
خانم حمیدی گفت که در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۱۲.۲ میلیون جلد کتب درسی تعلیمات عمومی به ریاست‌های معارف ولایات انتقال و توزیع شده است، مراحل اداری پروژه ۱.۹میلیون جلد کتاب درسی تعلیمات اسلامی تکمیل گردیده و به تعداد ۲۲۸۶۹۰ جلد کتاب درسی صنوف چهارم تا دوازهم به ولایات کابل، کاپیسا، پروان و پنجشیر توزیع گردیده است.
سرپرست وزارت معارف همچنان افزود که قرارداد پروژه چاپ ۳۷ میلیون جلد کتاب درسی با مطابع خارجی کشورهای هند، امارات عربی و چین عقد گردیده و به تعداد ۴۱۱۴۷ جلد کتب سوادآموزی در ولایات مختلف نیز توزیع شده است.
سرپرست وزارت معارف تصریح کرد که طی سال جاری از طریق برنامه اقرا، از مجموع۶۰۰ پروژه ساختمان مکتب جدید و ملحقات آن، ۴۲۲ پروژه ساختمان و ۱۸۱ پروژه ملحقات در ۱۴ ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
به گفته او، از مجموع ۷۶ پروژه ساختمانی دولت افغانستان، ۱۷ پروژه تکمیل گردیده ،۳۱ پروژه تحت کار قرار دارد، ۲۶پروژه بنا به دلایلی متوقف و قرارداد دو پروژه نیز فسخ شده است.
خانم حمیدی افزود که در سال۱۳۹۹ مجموع متعلمین به ۹.۷ میلیون می‌رسد که ۳۸ فیصد آن را دختران تشکیل می‌دهند و این متعلمین در ۱۷۰۶۰ مکتب دولتی و خصوصی مصروف آموزش استند.
سرپرست وزارت معارف گفت که به تعداد ۶۷۶ معلم از طریق امتحان جمعی در بست‌های خالی درمکتب‌های شهر کابل استخدام شده و همچنان امتحان جمعی بست‌های خالی معلمان در ۱۸ ولایت از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ گردیده که نتیجه آن تاکنون اعلام نشده است.
او تاکید کرد که برای وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۴ میلیارد افغانی بودجه عادی تخصیص داده شده بود و این وزارت همچنان ۳.۲ میلیارد افغانی بودجه انکشافی داشت که ۹۷.۴ فیصد بودجه عادی و ۸۲.۱ فیصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا