آخرین اخبارافغانستانسیاست

نشست کابینه برگزار شد!

نشست کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی برگزارش شده و در آن «پالیسی ملی تجارت»، طرح ایجاد اداره ملی مصئونیت و کنترول مواد غذایی و هفت مورد معاهدات بین‌المللی مورد تصویب قرار گرفت.

نشست کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی برگزارش شده و در آن «پالیسی ملی تجارت»، طرح ایجاد اداره ملی مصئونیت و کنترول مواد غذایی و هفت مورد معاهدات بین‌المللی مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دید، نشست کابینه به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده و در آن روی مباحث مختلف ملی بحث شد که در اخیر به تصویب چند طرح و عدم تایید برخی موارد تصمیم گرفته شد.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید کابینه قرار نگرفت و وزارت مالیه مؤظف گردید که آن‌را در جلسه‌‌ای به اشتراک نهادهای ذیربط زیر نظر رییس جمهور بازنگری نموده و دوباره به جلسه کابینه ارایه نماید.
متعاقباً مسودۀ طرح ایجاد اداره‌ ملی مصئونیت و کنترول مواد غذایی افغانستان توسط معاون اول ریاست اجرایی به جلسه ارائه گردید که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
سپس سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی انتقال موازی (۱۶۰۶) متر مربع زمین دولتی به شاروالی اسعد آباد ولایت کنر به منظور اعمار مارکیت پروسس سنگ‌های قیمتی و نمایشگاه را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
سپس، پالیسی ملی تجارت افغانستان مربوط سال‌های (۲۰۱۹ – ۲۰۲۳) توسط معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت به جلسه ارائه شد که از سوی کابنیه در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه، ۷ مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا