آخرین اخباراجتماعافغانستان

هیئت ولسی‌جرگه برای بررسی مشکلات زندانیان، به هرات رسید

هیئت مجلس نمایندگان برای بررسی مشکلات زندانیان وارد ولایت هرات شد.
این هیئت که متشکل از نمایند‌گان و اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شورای ملی است روز گذشته، با محمد آصف رحیمی والی هرات در دفتر کارش دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، سید محمد حسین شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان هدف سفر این هیئت را بررسی شکایات زندانیان زندان مرکزی هرات اعلام کرد.
در این میان، والی هرات نیز گزارشی را از اجراآت و بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب مقام ولایت از شکایات و خواست‌های زندانیان مطرح کرد و گفت که در جریان یک سال گذشته نزدیک به شش صد زندانی که در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم، دستگیر، محاکمه و زندانی شده بودند، بر اساس توافق دو دولت، غرض سپری نمودن میعاد باقی مانده حبس شان به ولایت هرات انتقال یافته‌اند.
این افراد در چهار مرحله با همکاری دادستانی کل به ولایت هرات انتقال یافته‌ و برخی زندانیان نیز به زندان پلچرخی انتقال یافته‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا