آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاست

وزارت دولت در امور پارلمانی:

هیچ نامزد وزیر نمی تواند به تنهایی با وکلا‌ دید و بازدید نماید

از این که در این اواخر روابط بین حکومت و پارلمان رو به بهتر شدن است و فضای اعتماد و احترام متقابل بین قوای ثلاثه دولت بی‌پیشنه تقویت یافته؛ متأسفانه برخی حلقات این رابطه حسنه را تحمل کرده نمی‌توانند و تلاش از بین بردن آن را می‌کنند. به همین دلیل شماری از افراد ادعا کردند که گویا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض موفقیت نامزد وزرا به برخی وکلا پول توزیع می‌نماید.

باید تذکر داد که وزارت دولت در امور پارلمانی وظایف خویش را در روشنایی قوانین نافذه کشور به پیش برده و نهایت تلاش می‌ورزد که رابطه بین ارکان ثلاثه دولت، بخصوص قوه مقننه و اجرایی بیشتر تقویت یابد و برای بر آورده شدن این امر گام‌ها استوار را بر می‌دارد.
این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که امروز در خانه بزرگ ملت پروسه رأی دهی به نامزد وزراء جریان دارد و از این رو برخی از افراد تلاش می‌نمایند تا این پروسه را مختل نمایند. وزارت دولت در امور پارلمانی ادعای متذکره را به شدت رد نموده و این نوع تبلیغات را کار دشمنان که نمی‌توانند انکشاف، آسایش و قانونمند شدن کشور را تحمل کند، می‌پندارد. طبق هدایت مستقیم و فرمان جلالتمآب رییس جمهور کشور هیچ نامزدوزیر نمی‌تواند به تنهایی با وکلا‌ دید و بازدید نماید و اگر ثابت شود که نامزدوزیر به کسی پول داده، عضویت خویش را در کابینه از دست خواهد داد.
با در نظرداشت موارد فوق؛ صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وزارت دولت در امور پارلمانی منحیث پل ارتباطی بین ارکان ثلاثه دولت در روشنایی قوانین نافذه کشور تصریح گردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا