آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعه

اعلام برنامه پنج‌ساله کاهش و جلوگیری از آلودگی‌ هوای کابل

پلان عمل جلوگیری وکاهش آلودگی هوای شهر کابل که براساس حکم ریاست جمهوری وهمکاری ادارات ذیربط، ترتیب شده است، امروز یک شنبه(۱۴میزان) در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه‌های حکومت، از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست اعلام شد.

پلان عمل جلوگیری وکاهش آلودگی هوای شهر کابل که براساس حکم ریاست جمهوری وهمکاری ادارات ذیربط، ترتیب شده است، امروز یک شنبه(۱۴میزان) در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه‌های حکومت، از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دید، اداره ملی حفاظت محیط زیست هدف از ترتیب این پلان پنجساله را جلوگیری وکاهش آلودگی هوای شهر کابل عنوان کرد.
انجنیر عزت‌الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت که تمام فعالیت‌های این پلان اولویت بندی و بر اساس تفکیک مسئولیت ارگان‌های ذیربط مشخص و با در نظرداشت مدت زمان تطبیق پلان در کابینه تصویب شده است.
وی افزود: این پلان عمل از نقطه نظر منابع تولید آلودگی هوا، مسئولیت تطبیق فعالیت‌ها وهماهنگی اجراآت ارگان‌های ذیربط، به ۱۳ سکتور تقسیم بندی شده است.
صدیقی گفت: پلان عمل پنجساله به هدف بهبود هوای بیرون منزل ترتیب گردیده که منابع عمده آن را موجودیت سیستم غیر معیاری ترانسپورت، استفاده از مواد سوخت غیر استندرد در وسایط، سوخت ذغال سنگ تصفیه ناشده ومواد فسیلی، عدم مدیریت کثافات شهری وتخلفات محیط زیستی به دلیل تطبیق نشدن قوانین ومقررات محیط زیست، تشکیل می‌دهد.
معین اداره ملی حفاظت محیط زیست همچنان گفت، تطبیق این پلان به گونه‌ای تعیین گردیده است تا ارگان‌های ذیربط گزارش اجراآت خود را از تطبیق پلان در پایان هرماه به اداره ملی حفاظت محیط زیست فرستاده واین اداره پس از جمع آوری ربع‌وار گزارش‌ها، آن را به ریاست جمهوری ارایه می‌کند.
کابل یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است و این آلودگی در زمستان بیشتر هم می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا