آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

ولسی جرگه شش قانون را تایید کرد

روز گذشته مجلس نمایندگان کشور در نشست عمومی این مجلس، شش طرح قانون و موافقت‌نامه بین‌المللی را با اکثریت آرای حاضر در مجلس تایید کرد.
در این نشست اعضای حاضر در مجلس دو موافقت‌نامه بین‌المللی ، دو فرمان تقنینی رییس جمهور غنی و دو طرح تعدیل قانون را تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، موافقت‌نامه میان افغانستان و ازبیک‌ستان در مورد ترانزیت اموال و موافقت‌نامه میان افغانستان و پولند در راستای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری به اتفاق آرا از سوی نماینده‌گان تأیید شد.
همچنان فرمان‌های تقنینی رییس جمهور غنی در موارد ضمیمه اصول محاکمات تجارتی، فرمان تقنینی تغییر نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت، طرح‌های تعدیل قانون محصولات تنباکو و طرح تعدیل فقره ۳ ماده ۲۲ قانون مصارف عامه، تایید شد.
از سویی هم، در نشست دیروز مجلس، پیشنهاد ارتقای موسسه‌ تعلیمی سید جمال‌الدین افغان و مدرسه‌ امام ابوحنیفه به دانشگاه نیز از سوی نماینده‌گان تأیید شد و کمیسیون اختصاصی در رابطه مکلف شد تا طرحی را آماده کرده و به مجلس پیشکش کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا