شایعه یا واقعیت؟

کرزی کجا پنهان شده است ؟

خبر فرار کرزی از خانه اش نیز در شبکه های جتماعی دوره می کند و گفته می شود که آقای کرزی خانه اش را ترک کرده ولی معلوم نیست که به کجا فرار کرده است.

در استاتوس های فیسبوکی به این که حامد کرزی به کجا فرار کرده و یا در کدام گوشه کابل پناه گرفته است اشاره نشده ولی آنچه مسلم است این که این چهره سیاسی نیز از خشم معترض ترسیده و فرار را بر قرار ترجیح داده است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا