آخرین اخباراجتماعافغانستان

کمیته بین‌المللی نجات: یک سال غفلت، مردم بی‌کار و ملت گرسنه

خبرگزاری دید: کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید یک سال غفلت باعث افزایش نیازهای بشری تا مرز یک سوم شده و هشدار داده است که بحران کنونی می‌تواند مردم افغانستان را بیشتر از ۲۰ سال گذشته بکشد.

کمیته بین‌المللی نجات: یک سال غفلت، مردم بی‌کار و ملت گرسنه

کمیته بین‌المللی نجات به تازگی در گزارشی گفته است که یک سال از تغییر قدرت در افغانستان می‌گذرد، فروپاشی اقتصادی جمعیت را به سمت بحران گرسنگی سوق داده است.
این کمیته می‌گوید که بحران گرسنگی ریشه در سیاست‌هایی دارد که شهروندان عادی را به طور وحشیانه‌ای مجازات می‌کند.
در بیانیه آمده است: طی دو دهه، افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی متکی بوده است که بیشتر آن در سال گذشته به حالت تعلیق درآمده یا متوقف شده است. … کاهش کمک‌های انکشافی، همراه با مسدود شدن ذخایر خارجی افغانستان و زمین‌گیر شدن بخش بانکی، طوفانی از فروپاشی اقتصادی ایجاد کرده است.
کمیته بین‌المللی نجات خاطرنشان کرده است که محدودیت‌های دسترسی زنان به کار، در شکست اقتصاد ورشکسته افغانستان کمک کرده و زیان اقتصادی تا ۱ میلیارد دالر – حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به همراه داشته است.
این کمیته تأثیر چنین رویکردی را برای افغان‌ها ویران‌کننده خوانده که سطوح بیکاری سرسام‌آور، افزایش گرسنگی و فروپاشی جامعه مدنی را به همراه داشته است.
ویکی آکن رییس بخش افغانستان کمیته بین‌المللی نجات گفت: یک سال از تغییر قدرت می‌گذرد، غیرنظامیان افغان بار عمده اقتصاد ویران‌شده و بحران انسانی را به دوش می‌کشند.
وی افزوده است: مردم بیکارند و ملت گرسنه است.
به گفته وی، مردم افغانستان نباید تاوان اقدامات مقامات فعلی را بپردازد. بدون حمایت معنادار، اگر افغانستان به این مسیر ادامه دهد، بحران کنونی افغان‌های بیشتری را در مقایسه با ۲۰ سال جنگ خواهد کشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا