آخرین اخبارافغانستانسیاست

اشرف غنی به افراد مسلح غیر مسئول:

یا مسئول شوید یا به زور مسئول تان می‌سازم

همزمان با بازداشت چند فرمانده که از سوی حکومت افراد مسلح غیر مسئول و جنایت‌کار تعریف می‌شوند، رییس جمهور غنی به افراد مسلح غیر مسئول هشدار داده و گفته است که یا مسئول شوند یا به زور مسئول ساخته خواهند شد.همزمان با بازداشت چند فرمانده که از سوی حکومت افراد مسلح غیر مسئول و جنایت‌کار تعریف می‌شوند، رییس جمهور غنی به افراد مسلح غیر مسئول هشدار داده و گفته است که یا مسئول شوند یا به زور مسئول ساخته خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای غنی که در مراسم معرفی مشاور ارشد خود در امور فرهنگی و مردمی سخن می‌زد، در مورد برنامه‌های بعدی حکومت در راستای تحکیم قانون گفت که افراد مسلح غیر مسئول یا مسئول شوند یا مسئول ساخته خواهند شد.
او افزود، مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوه است و انحصار مشروع قوه، تنها به حکومت افغانستان مربوط می‌باشد.
هرچند آقای غنی از افراد مشخصی به عنوان افراد مسلح غیر مسئول نام نبرد ولی در نشست در هفته گذشته پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری، گفت که به تازگی سه فرد مسلح غیر مسئول بازداشت شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا