آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

۱۳۹۸ از سوی کابینه سال انکشاف، مردم سالاری و صلح نام‌گذاری شد

در نشست کابینه به ریاست رییس‌ جمهور محمد اشرف غنی، طرح وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تقویم سال ۱۳۹۸ خورشیدی تأیید و این سال به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی شد.

در نشست کابینه به ریاست رییس‌ جمهور محمد اشرف غنی، طرح وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تقویم سال ۱۳۹۸ خورشیدی تأیید و این سال به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست کابینه در کنار نامگذاری سال ۹۸ خورشیدی به عنوان سال انکشاف، مردم سالاری و صلح، ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگاران مسمی شد.
کابینه ضمن تأیید پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی درباره چگونگی رژیم کاری کارکنان ادارات دولتی، آن وزارت را موظف کرد که رژیم کاری را در سال ۱۳۹۸ در مرکز و ولایات بر اساس ۶ روز کار در هفته(به شمول روزهای پنجشنبه) با رعایت احکام قانون کار تنظیم نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا