آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

ملل متحد ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

صندوق جمعیت سازمان ملل ۱۵۰ میلیون دالر را به دولت افغانستان به هدف بهبود وضعیت شهروندان کشور کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، توافقنامه کمک ۱۵۰ میلیون دالری ملل متحد در نشستی میان مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور و «اندیانا بانجی»، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ( UNFPA ) در کابل امضا شد.
کمک سازمان ملل متحد در بخش‌های نفوس، دموگرافی، خدمات صحی، کاهش خشونت‌های جنسی و عرضه خدمات در حوزه جنسیت و ظرفیت‌سازی جوانان به مصرف خواهد رسید.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد در نشست امضای این توافقنامه گفت که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد فعالیت‌های خویش را در چارچوب پلان‌های عملی ۵ ساله تنظیم کرده که چهارمین پلان عمل آن ۲۰۱۵_۲۰۱۹ با هزینه ۸۲ میلیون دالر می‌رسد.
آقای مستور افزود که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۹ میلیون دالر در بخش‌ بهبود وضعیت شهروندان افغانستان به مصرف رسانده که نتایج آن رسید‌گی به ۷۸۰۰ ولادت، عرضه خدمات صحی برای ۳۵۰ هزار نفر و آموزش تخصصی برای ۱۸۰ کارمند صحی است.
اندیانا بانجی مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان هم گفت که با امضای این توافقنامه، این نهاد در ادامه همکاری‌های خود در خصوص عرضه خدمات صحی، دموگرافی و ظرفیت سازی تعهد می‌کند.
گفتنی است که افغانستان در بخش‌های یادشده مورد حمایت سازمان ملل متحد کمتر توسعه یافته و راه درازی در پیش دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا