آخرین اخباراجتماعافغانستانزنان

کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش ۶۴ درصدی میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که میزان مرگ و میر مادران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ به ۶۴ درصد و میزان مرگ و میر کودکان به ۴۳ درصد در افغانستان کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است که خدمات بهداشتی پس از سال ۲۰۱۰ در افغانستان کند بوده است، اما وزارت صحت عامه کشور می‌گوید که، با وجود مشکلات در فراهم آوری منابع مالی، جایگاه افغانستان در ارزیابی بانک جهانی به مراتب بهتر از کشورهای مشابه است.
بانک جهانی افزایش چشم‌گیر مراکز بهداشتی را در سطح افغانستان عمده‌ترین دلیل بهبود وضعیت بهداشتی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی عنوان کرده است.
معلومات بهداشتی و خدمات مشورتی برای بیماران در مناطق ناامن و افزایش حضور زنان در بخش بهداشت نیز موارد دیگری است که بانک جهانی از آن به عنوان پیشرفت در بخش بهداشت یاد کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی اگرچه حکومت حمایت‌ھای مالی لازم را فراھم می‌کند، اما مؤسسات غیردولتی نقش کلیدی را در ارایه خدمات بهداشتی، به خصوص در مناطق روستایی و ناامن کشور ایفا می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا