آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

یافته‌های یک نظر سنجی تازه:

۴۰درصد خبرنگاران ازبرخورد مدیران رسانه‌ها رضایت ندارند

یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی خبرنگاران کشور که امروز یکشنبه(۲۴سرطان) طی نشست خبری در کابل نشر شد، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد خبرنگاران ازبرخورد مدیران رسانه‌های شان رضایت ندارند.


فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان

یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی خبرنگاران کشور که امروز یکشنبه(۲۴سرطان) طی نشست خبری در کابل نشر شد، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد خبرنگاران ازبرخورد مدیران رسانه‌های شان رضایت ندارند.
به گزارش خبرگزاری دید، فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت: این نظرسنجی در ۲۴ ولایت انجام شده و با ۳۹۶ خبرنگار مرد و ۱۰۴ خبرنگار زن مصاحبه شده است.
دشتی افزود: یافته‌های ما نشان می‌دهد که ۸۰ درصد قرار دادهای خبرنگاران با صاحبان رسانه‌ها مطابق قانون کار نیست.
رییس اتحادیه ملی خبرنگاران می‌گوید که ۷۰ درصد خبرنگاران گفته‌اند که کاپی قرارداد را در اختیار ندارند که این یک مشکل بزرگ دیگر را ایجاد می‌کند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان آگاهی اکثر خبرنگاران کشور از حقوق و امتیازاتی که بر بنیاد قوانین نافذه کشور مستحق می‌شوند، درحد بسیار پایین قرار دارد.
به اساس نتایج این نظرسنجی، تنها ۱۳ درصد خبرنگاران ولایت دایکندی و ۱۲ درصد خبرنگاران ولایت سمنگان گفته است که از حقوق شان که در قوانین کشور ذکر شده است آگاهی دارند، اما ۵۲ درصد خبرنگاران کابل گفته‌اند که از قوانین کاری آگاهی ندارند.
خبرنگاران درپاسخ به سوالی که از قرارداد کاری شان رضایت دارند یانه، ۷۰ درصد آن‌ها گفته‌اند که از قرارداد شان رضایت ندارند وحدود ۳۰ درصد دیگر گفته‌اند که از قرار داد شان رضایت دارند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد ازخبرنگاران کاپی قرار داد کاری شان را دراختیار ندارند.
ماده ۹۸ مقرره طرز تاسیس فعالیت‌های رسانه‌های همه‌گانی حکم می‌کند، خبرنگارانی که جهت انجام پوشش خبری به ساحات جنگی می‌روند، درهر روز معادل دو روز معاش ماهوار مستحق می‌شوند.
اما یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد ازشرکت کننده‌گان گفته‌اند که اصلاً از این امتیاز بر خوردار نیستند.
۴۰ درصد ازخبرنگاران گفته‌اند که ازبرخورد مدیران رسانه‌ها رضایت ندارند و ۶۰ درصد دیگر گفته‌اند که رضایت نسبی دارند.
دریک و نیم دهه اخیر، مسئله اشتغال در رسانه‌ها پرچالش بوده است که قرارداد‌های غیرعادلانه، نبود امتیازاتی چون: بیمه، جبران خساره و تقاعد ازعمده‌ترین مشکلات می‌باشد.
در حال حاضر ۶۵۹ رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت است که از این میان تنها ۴۸۳ رسانه فعال است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا