آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعه

۶ پروژه به ارزش بیش از ۵۰میلیون افغانی در هرات افتتاح شد


شش پروژه زراعت و آبیاری که از طریق برنامه تنظیم آب در مزرعه‌ وزارت زراعت می‌باشد، در هرات تطبیق و به بهره برداری رسید.
این پروژه‌ها شامل کانال قریه‌های ده ازبک، کانال فولادآباد، کانال سرای نو، کانال جوی هزاره‌گی، کانال جوی آسیا و کانال بازرگان می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد آصف رحیمی والی هرات با اشتراک در مراسم بهره‌برداری این پروژه‌ها، اهمیت اقتصادی و تاثیرات آن را بالای وضعیت زنده‌گی دهقانان بسیار با اهمیت خواند.
والی هرات، ارزش مجموعی این شش پروژه را بالغ بر ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی اعلام کرد که در نتیجه آن ۲۰‌ فیصد حاصلات زراعتی افزایش یافته و ۲۰ فیصد دیگر زمین‌ها آبیاری و جلوگیری از ضایعات آب زراعتی درسیستم‌های آبیاری قدیمی می‌باشد.
آقای رحیمی افزود، اجرای این پروژه‌ها به صورت مستقیم در انکشاف زراعت اثرگزار خواهد بود.
از سویی دیگر، عبدالصبور رحمانی رییس زراعت ولایت هرات، بلند بردن سطح اقتصاد دهقانان را از طریق پخته کاری کانال‌ها و برگزاری قطعات نمایشی از دیگر اهداف برنامه تنظیم آب در مزرعه عنوان نمود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا